Bekijk hier de webversie

   
KHN

Graag jouw reactie: Opleiding voor de internationale medewerker
Open dag hotels Haarlemmermeer

   
Hotelpersoneel Cropped

Beste general manager,

Vanuit het hoteloverleg Haarlemmermeer zijn we tot een paar initiatieven gekomen om de toekomstige aanwas van ons personeel beter te kunnen waarborgen. We hebben hierover een paar vragen aan jullie.

Tevens is het initiatief gekomen om een ‘Open dag’ te houden tijdens het hotelweekend Haarlemmermeer. We zijn benieuwd of jullie hierin geïnteresseerd zijn.

Onderstaand treffen jullie de informatie aan en als laatste willen we jullie verzoeken om de gestelde vragen via het invulformulier te beantwoorden. We hebben daarvoor een deadline van 10 september gekozen. Alvast vriendelijk dank voor jullie reacties.

Met vriendelijke groet,
namens het hoteloverleg KHN Haarlemmermeer

Bill van der Valk
Rob van de Beek
Ivo Berkhoff

 
 
1. Opleiding voor de Internationale hotelmedewerker
 
 

In de komende jaren zijn de zakenhotels rondom Schiphol hoogst waarschijnlijk in behoorlijke mate afhankelijk van personeel uit de gehele EU. We zijn er bij gebaat om deze medewerkers goed op te leiden. Om hier goede invulling aan te geven zijn we in overleg getreden met het NOVA-collega. Uit dit gesprek zijn een aantal opties gekomen.

Optie 1: 1 of 2-jarig traject met 3 richtingen
Optie 2: 1-jarig traject basisopleiding
Optie 3: Op te zetten MBO-hotelschool NOVA college in Hoofddorp

Onderstaand de strekking van de opleiding zoals die nu voor ligt:

Optie 1: 1-jarig traject met 3 richtingen
Ons inziens zitten de meeste van deze collega’s intern in de hotels en werken zij fulltime mee in de operatie, om ze langer aan ons te binden denken wij dat het een goed idee is om een 1 en 2 jarig traject met hun te starten.

Opleidingsrichtingen:

 1. Bediening niveau 2 en 3 (niveau 2 of 3 ligt aan de Nederlandse taal).
 2. Facilitair medewerker niveau 2 en 3 (hulp Technische dienst).
 3. Travel, Leisure & Hospitality (receptie medewerker).

Ondersteunende vakken:

 • Nederlandse les.
 • Communicatie.
 • BHV.
 • Sociale Hygiëne.
 • Burgerschap: lessen over politiek, bezoek aan de rechtbank, bezoek aan een bank, etc.

Kosten
De kosten zijn € 4.900,- per leerling waarvan je € 1.411,62 terug krijgt na het halen van een diploma binnen 1 jaar. Het gaat om een BBL-structuur, 1 dag per week fysiek op school (er zijn minimaal 24 leerlingen nodig voor deze opleiding).

Optie 2: 1-jarig traject

Opleidingsrichting:
Zelfstandig door de hotels te organiseren opleidingstraject voor wie dit wil aanbieden aan zijn internationale medewerkers:

Ondersteunende vakken:

 • Nederlandse les.
 • BHV.
 • Sociale hygiëne.

Kosten
De kosten zijn € 2.000,- per leerling.

Optie 3: Op te zetten MBO-hotelschool NOVA College in Hoofddorp

Opleidingsrichting:

 • Een hotelopleiding voor de jongeren die wonen in de Haarlemmermeer (en omgeving).
 • Zo praktisch mogelijk ingericht gericht op de wensen van de Hotels in Haarlemmermeer.
 • Deelnemende hotels bieden stageplaatsen aan.
 • De opleiding mag bestaan uit een deel BOL met daaraan gekoppeld een deel BBL. Dit dan nog nader uit te werken afhankelijk van beschikbare banen voor BBL.
 • In de tweede helft van november wordt op het Nova in Hoofddorp tijdens de voorlichting aan nieuwe studenten door ons en de hotels voorlichting verzorgd.
 • Start opleiding schooljaar 2023-2024.
 • De exacte opleidingen moeten in overleg met de hotels worden bepaald, oftewel wat is de wens van de deelnemende hotels.
 • De deelnemende hotels zien het Nova College in Hoofddorp als hun opleider en dragen dat gemeenschappelijk uit in onder andere  voorlichting.

Inmiddels zijn er verschillende scenario’s voor bovenstaande bekeken. Daarnaast is er begin oktober een bijeenkomst gepland door het NOVA College met de toeleverende middelbare scholen om hen te informeren over de nieuw te starten opleidingen, zodat zij hun leerlingen kunnen informeren en verwijzen naar NOVA. Ook wordt momenteel de huisvesting van studenten in beeld gebracht.

Vragen die nu voorleggen om een vervolgstap te kunnen maken:

 • Welke hotels doen mee?
 • Welke leerweg wil men, BOL of BBL of combinatie?
 • Wat is de inschatting van het aantal studenten waar ruimte voor is in de hotels, stege e.d.?
 • Welke opleidingen worden gewenst te starten ?
 • Om tijdig zaken concreet te maken, wordt voorgesteld om begin september met potentiële hotels een bijeenkomst te organiseren.
 
 
 
 
2. Open dag/hiring hotels Haarlemmermeer
 
 

We willen tijdens het hotelweekend een open dag organiseren voor geïnteresseerde kandidaten om in de hotelbranche Haarlemmermeer te gaan werken. We denken die dag aan een tijdspan van 12.00 tot 18.00 uur. We zijn benieuwd wat jullie hiervan vinden, heb je interesse?

 
 
 
 
Vraag voor de hotels:
 
 

Vraag 1: Doe je mee met optie 1 en/of 2 van de opeleidingen?
Vraag 2: Zo ja, hoeveel plaatsen heb je dan beschikbaar (per optie)?
Vraag 3: Doe je mee met het aanbieden van stageplaatsen voor de hotelschool opleiding?

Online vragenformulier
Je kunt jouw reactie voor zaterdag 10 september aanstaande insturen via deze link.

Alvast hartelijk dank!

 
 
 
 
 
 
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
 
 
 
 
 
 
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006
 
 
 
 
 
 
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
 
 
 
 
 
 
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
 
 
 
 
 
 
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009